Tumor markeri

Pluća

Opis
Karcinom pluća je najčešći oblik karcinoma u svetu. Postoje dva glavna tipa : nemikrocelularni i mikrocelularni karcinom pluća. CYFRA 21-1 je najosetljiviji tumor marker za nemikrocelularni karcinom pluća. CYFRA 21-1 predstavlja fragmente citokeratina 19. To su strukturni proteini koji grade epitelno tkivo. Najčešće se oslobađaju u krv usled odumiranja ćelija ili nekontrolisanog rasta epitelnih ćelija.

Klinički značaj:
Značajan je u određivanju preoperativnog stadijuma bolesti kao i u postoperativnom praćenju terapije pacijenata sa karcinomom pluća.

Povišene vrednosti:
kod nemikrocelularnog karcinoma pluća. Jako visoke vrednosti ukazuju na uznapredovali tumor i lošu prognozu bolesti. Uspešna terapija dovodi do brzog pada CYFRA 21-1, ukoliko je vrednost konstantna ili je pad mali to ukazuje na nekompletno uklanjanje tumora ili prisustvo više tumora. Progresija bolesti uvek se pre pokaže porastom CYFRA 21-1 nego kliničkim simptomima.

Opis
Kolorektalni kancer je treći po zastupljenosti kancer u svetu. Najčešće počinje kao benigni polip, a zatim se tokom godina razvije u kancer. Karcioembrionalni antigen (CEA) je glikoprotein koji se smatra markerom izbora kod karcinoma debelog creva, zajedno sa CA 19.9. Ali on ipak nije ni organ specifičan ni tumor specifičan marker. Može se naći u niskoj koncentraciji i u serumu zdravih ljudi.

Klinički značaj:
Određivanje CEA se ne preporučuje kao skrining karcinoma debelog creva. Može se određivati pre operacije za procenu stadijuma bolesti i planiranje terapije. CEA je nespecifičan marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnijim tumorskim markerima.

Povišene vrednosti:
kod karcinoma debelog creva, hepatocelularnog karcinoma, karcinoma pankreasa,a može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su hepatitis, gastrointestinalne bolesti, ciroza, polipi… Oko 85% zdravih pušača ima povišene vrednosti CEA (do 5 ng/mL).

Opis
Neuron-specifična enolaza (NSE) je enzim koji je primarno detektovan u visokim koncentracijama u neuronima i neuro-endokrinim ćelijama kao i u tumorima koji nastaju iz njih.

Klinički značaj:
NSE je marker izbora u praćenju mikrocelularnog karcinoma , a CYFRA 21-1 za nemikrocelularni karcinom pluća. NSE je pogodan kao pojedinačni prognostički marker, kao i marker za praćenje terapije mikrocelularnog karcinoma.

Povišene vrednosti:
nađene su kod oko 60-81% pacijenta sa mikrocelularnim karcinomom pluća. Povišene vrednosti su u dobroj korelciji sa fazom bolesti. Kao odgovor na terapiju trenutno raste nivo NSE, 24-72 sata posle prve terapje, što je rezultat razaranja tumorskih ćelija, a zatim dolazi do brzog pada vrednosti. Povećanje NSE u odnosu na početnu vrednost javlja se kod relapsa bolesti. Povišene vrednosti NSE su nađene i kod pacijenata sa benignim plućnim i cerebralnim bolestima.

Jetra

Opis
Alfa feto protein je glavni glikoprotein krvi tokom prvih 6 nedelja trudnoće, a kasnije tu ulogu preuzima albumin.Sintetiše ga fetus, prolazi placentu i normalno se nalazi u krvi majke. Koncentracija AFP u krvi fetusa je najviša između 12. i 14. nedelje, a u serumu majke između 28. i 32. nedelje trudnoće. Abnormalno povećanje AFP u serumu majke predstavlja osnovu skrining testa za defekt neuralne tube.

Klinički značaj:
AFP je jedan od parametara koji se određuje prilikom TRIPLE testa. Idealno vreme za ovaj test je između 16. i 18.nedelje trudnoće. Takođe se koristi kao tumor marker kod hepatocelularnog karcinoma i karcinoma ovarijuma i testisa (određuje se zajedno sa ßHCG). U kontroli toka bolesti kod primarnog karcinoma jetre AFP je marker prvog izbora. Povišene vrednosti pokazuju sa sigurnošću od 95% na aktivno oboljenje, pri čemu to nije povezano sa veličinom tumora.

Povišene vrednosti:
u trudnoći, kod primarnog karcinoma jetre, karcinoma testisa

Snižene vrednosti:
nemaju klinički značaj

Opis
Kolorektalni kancer je treći po zastupljenosti kancer u svetu. Najčešće počinje kao benigni polip, a zatim se tokom godina razvije u kancer. Karcioembrionalni antigen (CEA) je glikoprotein koji se smatra markerom izbora kod karcinoma debelog creva, zajedno sa CA 19.9. Ali on ipak nije ni organ specifičan ni tumor specifičan marker. Može se naći u niskoj koncentraciji i u serumu zdravih ljudi.

Klinički značaj:
Određivanje CEA se ne preporučuje kao skrining karcinoma debelog creva. Može se određivati pre operacije za procenu stadijuma bolesti i planiranje terapije. CEA je nespecifičan marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnijim tumorskim markerima.

Povišene vrednosti:
kod karcinoma debelog creva, hepatocelularnog karcinoma, karcinoma pankreasa,a može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su hepatitis, gastrointestinalne bolesti, ciroza, polipi… Oko 85% zdravih pušača ima povišene vrednosti CEA (do 5 ng/mL).

Želudac

Opis
CA 72.4 je tumor marker koji spada u grupu karcioembrionalnih proteina.

Klinički značaj:
Najviše se koristi za praćenje karcinoma želuca, a ređe za praćenje karcinoma jajnika i kolona. Često se određuje zajedno sa CEA.

Povišene vrednosti:
CA 72.4 povišen je kod karcinoma želuca, jajnika, debelog creva. Posle uspešne hirurške intervencije nivo CA 72.4 se vraća na normalne vrednosti, a u slučaju recidiva nivo CA 72.4 raste. On može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su pankreatitis, ciroza jetre, ciste na jajnicima…

 

Pankreas

Opis
Karbohidratni antigen 19.9 (CA 19.9) je glikolipid koji je lokalizovan na površini tumorskih ćelija i u kulturi ćelija.

Klinički značaj:
Zbog svoje visoke specifičnosti prema malignim tumorima pankreasa i žučne kese CA 19-9 je primarni marker za dijagnozu i praćenje bolesnika sa karcinomom ovih organa. Takođe se koristi i u praćenju kolorektalnog kancera. Ne može se korititi kao skrining test.

Povišene vrednosti:
Najčešće se povećanje vrednosti CA 19.9 sreće kod karcinoma debelog creva, pankreasa i žučnih puteva. Što su vrednosti CA19.9 više, to je prognoza lošija. Određivanjem CA 19.9 zajedno sa CEA može se predvideti povratak bolesti i 6 meseci pre pojave kliničkih simptoma. Takođe, CA 19.9 može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što je pakreatitis, ciroza jetre…

Opis
Kolorektalni kancer je treći po zastupljenosti kancer u svetu. Najčešće počinje kao benigni polip, a zatim se tokom godina razvije u kancer. Karcioembrionalni antigen (CEA) je glikoprotein koji se smatra markerom izbora kod karcinoma debelog creva, zajedno sa CA 19.9. Ali on ipak nije ni organ specifičan ni tumor specifičan marker. Može se naći u niskoj koncentraciji i u serumu zdravih ljudi.

Klinički značaj:
Određivanje CEA se ne preporučuje kao skrining karcinoma debelog creva. Može se određivati pre operacije za procenu stadijuma bolesti i planiranje terapije. CEA je nespecifičan marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnijim tumorskim markerima.

Povišene vrednosti:
kod karcinoma debelog creva, hepatocelularnog karcinoma, karcinoma pankreasa,a može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su hepatitis, gastrointestinalne bolesti, ciroza, polipi… Oko 85% zdravih pušača ima povišene vrednosti CEA (do 5 ng/mL).

Debelo crevo

Opis
Karbohidratni antigen 19.9 (CA 19.9) je glikolipid koji je lokalizovan na površini tumorskih ćelija i u kulturi ćelija.

Klinički značaj:
Zbog svoje visoke specifičnosti prema malignim tumorima pankreasa i žučne kese CA 19-9 je primarni marker za dijagnozu i praćenje bolesnika sa karcinomom ovih organa. Takođe se koristi i u praćenju kolorektalnog kancera. Ne može se korititi kao skrining test.

Povišene vrednosti:
Najčešće se povećanje vrednosti CA 19.9 sreće kod karcinoma debelog creva, pankreasa i žučnih puteva. Što su vrednosti CA19.9 više, to je prognoza lošija. Određivanjem CA 19.9 zajedno sa CEA može se predvideti povratak bolesti i 6 meseci pre pojave kliničkih simptoma. Takođe, CA 19.9 može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što je pakreatitis, ciroza jetre…

Opis
Kolorektalni kancer je treći po zastupljenosti kancer u svetu. Najčešće počinje kao benigni polip, a zatim se tokom godina razvije u kancer. Karcioembrionalni antigen (CEA) je glikoprotein koji se smatra markerom izbora kod karcinoma debelog creva, zajedno sa CA 19.9. Ali on ipak nije ni organ specifičan ni tumor specifičan marker. Može se naći u niskoj koncentraciji i u serumu zdravih ljudi.

Klinički značaj:
Određivanje CEA se ne preporučuje kao skrining karcinoma debelog creva. Može se određivati pre operacije za procenu stadijuma bolesti i planiranje terapije. CEA je nespecifičan marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnijim tumorskim markerima.

Povišene vrednosti:
kod karcinoma debelog creva, hepatocelularnog karcinoma, karcinoma pankreasa,a može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su hepatitis, gastrointestinalne bolesti, ciroza, polipi… Oko 85% zdravih pušača ima povišene vrednosti CEA (do 5 ng/mL).

Bešika

Prostata

Opis
Prostatični specifični antigen (PSA) je jedan od najznačajnijih tumorskih markera. U krvnoj cirkulaciji postoje dva glavna oblika PSA: • PSA kompleksiran sa inhibitorom proteaze α1 antihimotripsinom (ACT) ili sa α2 makroglobulinom (AMG). • Slobodni PSA, proteolitički neaktivan oblik. PSA se nalazi u normalnom, benignom, hiperplastičnom i malignom tkivu prostate. U niskim koncentracijama prisutan je u krvi svih odraslih muškaraca. Proizvode ga normalne i abnormalne ćelije prostate. PSA je organo-specifičan marker jer ga proizvodi jedino prostata i ne nalazimo ga ni u jednom drugom organu. PSA je glikoprotein i fiziološka uloga mu je održavanje semene tečnosti u tečnom stanju, što omogućava pokretljivost spermatozoida.

Klinički značaj:
PSA razgrađuje specifične proteine do proteina manjih molekulskih masa koji učestvuju u procesu likvefakcije i seminalne koagulacije. Koristi se za otkrivanje stadijuma karcinoma, kao i za praćenje tretmana karcinoma prostate. Preporučuje se kao screening-test jednom godišnje kod muškaraca iznad 50 godina starosti, odnosno nakon 40 godina gde postoje genetske predispozicije. Dokazano je da bilo kakva iritacija prostate može dovesti do povišenja vrednosti PSA (posle digitalnog rektalnog pregleda, prostatične masaže, biopsije prostate, kao i uroloških endoskopskih pregleda, citoskopije, zračenja i hemoterapije).

Povišene vrednosti:

 • Benigna prostatična hiperplazija.
 • Upala prostate (prostatitis).
 • Karcinom prostate.

Opis
Slobodni PSA (fPSA) je glikoprotein, proteolitički neaktivan i njegova prisutnost u krvi iznosi oko 20%. Procenat slobodnog PSA poboljšava osetljivost i specifičnost pri otkrivanju karcinoma prostate. Odnos fPSA i TPSA, odnosno indeks PSA dobar je pokazatelj za diferencijalnu dijagnozu bolesti prostate. Ukoliko je ukupan PSA viši od gornje granice normale, a indeks veći od 0,25 onda je to najverovatnije posledica benignog uvećanja prostate. Ako je ukupan PSA viši od gornje granice normale, a indeks manji od 0,15 najverovatnije je u pitanju karcinom prostate.

Povišene vrednosti:

 • Benigna prostatična hiperplazija.
 • Upala prostate (prostatitis).
 • Karcinom prostate.

Testisi

Opis
Alfa feto protein je glavni glikoprotein krvi tokom prvih 6 nedelja trudnoće, a kasnije tu ulogu preuzima albumin.Sintetiše ga fetus, prolazi placentu i normalno se nalazi u krvi majke. Koncentracija AFP u krvi fetusa je najviša između 12. i 14. nedelje, a u serumu majke između 28. i 32. nedelje trudnoće. Abnormalno povećanje AFP u serumu majke predstavlja osnovu skrining testa za defekt neuralne tube.

Klinički značaj:
AFP je jedan od parametara koji se određuje prilikom TRIPLE testa. Idealno vreme za ovaj test je između 16. i 18.nedelje trudnoće. Takođe se koristi kao tumor marker kod hepatocelularnog karcinoma i karcinoma ovarijuma i testisa (određuje se zajedno sa ßHCG). U kontroli toka bolesti kod primarnog karcinoma jetre AFP je marker prvog izbora. Povišene vrednosti pokazuju sa sigurnošću od 95% na aktivno oboljenje, pri čemu to nije povezano sa veličinom tumora.

Povišene vrednosti:
u trudnoći, kod primarnog karcinoma jetre, karcinoma testisa

Snižene vrednosti:
nemaju klinički značaj

Opis
βHCG je glikoprotein koji luči tkivo posteljice. Naziva se i hormonom trudnoće i vrlo je važan pokazatelj razvoja trudnoće, pogotovo u njenom prvom trimestru. Merenje koncentracije βHCG u uzorku krvi u 95% slučajeva daje dijagnozu trudnoće već 7 dana nakon oplodnje. U vreme očekivane menstruacije (12-14 dana nakon ovulacije, zavisno od dužine ciklusa) nivo βHCG-a u krvi dostiže koncentraciju oko 100 IU/L. Udvostručuje se u proseku na svaka dva dana, tako da se test βHCG ponavlja dva dana nakon prvog testa kako bi se utvrdilo da li se βHCG pravilno duplira. Određivanje βHCG je značajno kod triple testa, to jest otkrivanja Down-ovog sindroma od 14-18 nedelje trudnoće. Testiranje βHCG se koristi u dijagnozi ili praćenju ćelija tumora i gestacijske trofoblastične bolesti.

Povišene vrednosti:

 • Trudnoća.
 • Ektopična trudnoća.
 • Trofoblastični tumori.
 • Tumori germinativnih ćelija.Snižene vrednosti:
 • Pobačaj.
 • Vanmaternična trudnoća.
 • Intra-uterina smrt.

Opis
Humani horionski gonadotropin hCG je glikoprotein koji se sastoji iz dve subjedinice α-hCG i β-hCG. Sintetiše se u trofoblastnim ćelijama placente i ima značajnu ulogu u održavanju žutog tela tokom prvih nedelja trudnoće. Kod trudnica koncentracija ukupnog hCG i slobodnog βHCG se povećava u krvi majke i dostiže najveću vrednost između 8 i 10 nedelje. Određivanje slobodnog βHCG zajedno sa PAPP-om koristi se kao rani skrining za izračunavanje Double testa.

Opis
Laktat-dehidrogenaza je enzim prisutan u svim ćelijama u telu, ali i u citoplazmi. S obzirom na to da je njegova koncentracija u tkivu mnogo veća nego u plazmi to znači da će i najmanje oštećenje tkiva dovesti do porasta aktivnosti LDH u plazmi odnosno serumu. LDH pokazuje visoku specifičnu aktivnost u jetri, srčanim i skeletnim mišićima, bubrezima i eritrocitima. Glavna svrha određivanja LDH je prepoznavanje manjih ili većih oštećenja tkiva. Određivanje koncentracije LDH služi i kao dodatni marker za praćenje bolesnika sa tumorom testisa.

Povišene vrednosti:
Povišena koncentracija LDH u serumu javlja se kod infarkta miokarda, hipotireoze, anemija, plućnih ili jetrenih bolesti, leukemija i u mišićnoj distofiji.

Snižene vrednosti:
Niska koncentracija LDH u serumu nema klinički značaj.

Napomena:
Nalaz je gotov za dva sata.

 

Jajnici

Opis
CA 125 je visokomolekularni glikoprotein i koristi se kao tumor marker za karcinom jajnika koji je četvrti uzročnik smrtnosti među malignim tumorima kod žena.

Klinički značaj:
Može se određivati preoperativno za dobijanje prognostičkih informacija. Kada se određuje serijski može biti koristan u otkrivanju recidiva bolesti i za praćenje odgovora na terapiju. Dobra je korelacija nivoa CA 125 i stadijuma bolesti. Ne može se koristiti kao skrining test za karcinom jajnika, zbog niske osetljivosti CA 125 u početnom stadijumu bolesti.

Povišene vrednosti:
Može biti povišen kod pacijentkinja sa adenokarcinomom i adenoskvamoznim karcinomom cerviksa. Može biti povišen i kod benignih stanja kao što su endometrioza, ciste na jajnicima, ektopične trudnoće, miomi, kod inflamatornih bolesti karlice, u prvom trimestru trudnoće, kod teških bolesti jetre…

Opis
Humani epididimis protein (HE-4) je prvo izolovan u epitelu distalnog epididimisa pa je tako i dobio ime. U maloj količini se sintetiše u epitelu respiratornih i reproduktivnih organa, uključujući i jajnike, a u većoj količini nastaje u tkivu tumora ovarijuma a takođe se sekretuje i u krv.

Klinički značaj:
Karcinomi ovarijuma i endometrijuma su četvrti po smrtnosti među karcinomima kod žena, ali su potencijalno izlečivi ukoliko se dijagnostikuju i tretiraju pravovremeno. Većina karcinoma ovarijuma se otkrije kasno, ali ako se otkrije na vreme procenat preživljavanja je 94%. Kao pojedinačni tumor marker, HE-4 ima najveću osetljivost za detekciju tumora jajnika, naročito u ranoj asimptomatskoj fazi bolesti. Kada se zajedno određuju vrednosti HE-4 i CA 125, i iz njihovih vrednosti preračuna ROMA index (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) osetljivost se povećava sa 76,4% na 95%. pomoću ROMA indexa može se izračunati rizik za prisustvo karcinoma jajnika u premenopauzi ili postmenopauzi. Takođe, HE-4 je osetljiviji u ranoj fazi karcinoma endometrijuma u odnosu na CA 125.

Povišene vrednosti:
karcinom ovarijuma i endometrijuma

Materica

Opis
CA 125 je visokomolekularni glikoprotein i koristi se kao tumor marker za karcinom jajnika koji je četvrti uzročnik smrtnosti među malignim tumorima kod žena.

Klinički značaj:
Može se određivati preoperativno za dobijanje prognostičkih informacija. Kada se određuje serijski može biti koristan u otkrivanju recidiva bolesti i za praćenje odgovora na terapiju. Dobra je korelacija nivoa CA 125 i stadijuma bolesti. Ne može se koristiti kao skrining test za karcinom jajnika, zbog niske osetljivosti CA 125 u početnom stadijumu bolesti.

Povišene vrednosti:
Može biti povišen kod pacijentkinja sa adenokarcinomom i adenoskvamoznim karcinomom cerviksa. Može biti povišen i kod benignih stanja kao što su endometrioza, ciste na jajnicima, ektopične trudnoće, miomi, kod inflamatornih bolesti karlice, u prvom trimestru trudnoće, kod teških bolesti jetre…

Dojka

Opis
Karbohidratni antigen 15.3 (CA 15.3) je marker za praćenje pacijenata sa tumorom dojke. Dobra je korelacija nivoa CA 15.3 i stadijuma tumora dojke.

Klinički značaj:
Određivanje CA 15.3 je korisno za ranu detekciju recidiva karcinoma dojke kod pacijenata bez kliničkih simptoma kao i za praćenje terapije. Nije pogodan kao skrining test, jer može biti povećan i kod drugih malignih i nemalignih bolesti.

Povišene vrednosti:
Kod oko 70% slučajeva povišen je kod karcinoma dojke.Visok nivo CA 15.3 kod pacijenata sa karcinomom dojke gotovo sigurno ukazuje na recidiv ili prisustvo metastaza.
CA 15.3 može biti povišen i kod karcinoma jajnika, pankreasa, pluća, jetre kao i kod nekih benignih stanja (upala dojke, ciroza jetre).

Opis
Kolorektalni kancer je treći po zastupljenosti kancer u svetu. Najčešće počinje kao benigni polip, a zatim se tokom godina razvije u kancer. Karcioembrionalni antigen (CEA) je glikoprotein koji se smatra markerom izbora kod karcinoma debelog creva, zajedno sa CA 19.9. Ali on ipak nije ni organ specifičan ni tumor specifičan marker. Može se naći u niskoj koncentraciji i u serumu zdravih ljudi.

Klinički značaj:
Određivanje CEA se ne preporučuje kao skrining karcinoma debelog creva. Može se određivati pre operacije za procenu stadijuma bolesti i planiranje terapije. CEA je nespecifičan marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnijim tumorskim markerima.

Povišene vrednosti:
kod karcinoma debelog creva, hepatocelularnog karcinoma, karcinoma pankreasa,a može biti povišen i u nekim benignim stanjima kao što su hepatitis, gastrointestinalne bolesti, ciroza, polipi… Oko 85% zdravih pušača ima povišene vrednosti CEA (do 5 ng/mL).

Melanom