Osteoporoza

Opis
Vitamin D postoji u dva oblika: kao Ergokalciferol (D2) i kao Holekalciferol (D3) koji su derivati steroida. Vitamin D se normalo nalazi u ishrani, a može da nastane iz provitamina D3 ako se koža isloži dejstvu UV svetlosti. Vitamin D2 ne postoji u prirodi, već nastaje dejstvom UV svetlosti iz Ergosterola. Ako se koža ne izlaže dovoljno dejstvu sunčeve svetlosti, nastaje deficit vitamina D, tako da je endogena sinteza vitamina D veoma važna.

Klinički značaj:
Vitamin D koji se unosi hranom veoma se brzo apsorbuje u gastrointestinalnom traktu. Da bi bio biloški aktivan mora proći hidroksilaciju u jetri i potom u bubrezima. Određivanje vitamina D vrši se kod osteoporoze, ostomalacije, povišenih vrednosti PTH, nefrotskog sindroma, bolesi jetre i kod lekova koji utiču na metabolizam vitamina D.

Povišene vrednosti:
Terapija D-vitaminom (mogući toksični efekti).

Snižene vrednosti:

 • Nedovoljno unošenje hranom.
 • Smanjeno izlaganje suncu.
 • Poremećaj apsorpcije.
 • Oboljenja bubrega i jetre.
 • Rahitis (deca), ostomalacija(odrasli), smanjena gustoća kostiju, česte frakture
 • hipokalcijemija, hipokalcijurija, povišeni AP ili PTH

Opis
β -crosslaps pokazuje procenu resorpcije kosti. Može da posluži i za praćenje antiresorptivne terapije (hormonska terapija, bifosfonati) kod žena u postmenopauzi. β -crosslaps je degradacijski produkt kolagena tipa I, 90% organske komponente kostiju, što koštanom tkivu daje elastičnost.

Povišene vrednosti:

 • Povećana koštana resorpcija (ostoporoza, ostopenija, Pagetova bolest).
 • Hipertiroidizam, hiperparatireoidizam.
 • Nedostatak vitamina D.
 • Karcinom sa metastazama u kostima.
 • Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega.

Snižene vrednosti:
Nakon terapije hormonima, bifosfonatima.

Opis
Osteokalcin je nekolageni protein koji se nalazi isključivo u kostima i dentinu. Sintetiše se u osteoblastima u fazi mineralizacije koštanog matriksa. Za sintezu je neophodan vitamin K i kalcitriol. Kalcitonin i PTH nemaju uticaja na sintezu osteokalcina. Nekoliko faktora rasta i hormona (tiroidni, glukokortikoidi, insulin, estrogen) podstiču sintezu osteokalcina. Tačna funkcija osteokalcina je još uvek nepoznata. Smatra se da učestvuje u procesu mineralizacije kostiju i da ima ulogu glasnika kalcitriola u procesu resorpcije kostiju. Povišene vrednosti osteokalcina u serumu često se objašnjavaju ne samo kao znak povećanog stvaranja kosti, već kao znak povećane izmene kosti.

Povišene vrednosti:
Povišene vrednosti javljaju se:

 • Kod stvaranja kostiju i većih aktivnosti kostiju (hiperparatireoiditis, metastaze u kostima, osteoporoza, rahitis).
 • hipertireoidizma.

 

Snižene vrednosti:

 • Kod reumatoidnog artritisa.
 • Hipotiroidizma.
 • Usled korišćenja glukokortikoida.
 • Kod bolesnika sa multiplim mijelomom.