Srčane bolesti

Opis
Aspartat aminotransferaza je enzim koji učestvuje u metabolizmu aminokiselina. Najveću aktivnost ima u jetri, srcu, skeletnim mišićima, pankreasu, a u manjoj meri u plućima i eritrocitima.

Klinički značaj:
Najčešće se određuje zajedno sa ALT u dijagnozi oboljenja jetre pri čemu je za dijagnozu bitan odnos ova dva enzima.

Povišene vrednosti:
Vrlo visoka vrednost AST se javlja kod virusnog hepatitisa, a umereno povećanje kod hroničnih bolesti jetre, opstruktivne žutice, upotrebe hepatotoksičnih lekova, alkoholnog hepatitisa, mononukleoze, nekroze, upale ili traume srčanog ili skeletnih mišića.

Snižene vrednosti:
uremija ili nedostatak vitamina B6.

Napomena:
Neki lekovi mogu da povećaju vrednost AST (izoniazid, fenotiazin, eritromicin, progesteron, metildopa…)

Opis
Alanin amonotransferaza je enzim koji učestvuje u metabolizmu aminokiselina. Najviše ga ima u jetri a u manjoj količini u skeletnim mišićima, srcu, bubrezima, pankreasu i eritrocitima pa se smatra specifičnim jetrenim enzimom, čak specifičnijim za bolesti jetre od AST. Neki lekovi mogu da utiču na vrednost ALT u serumu. Muškarci imaju nešto više vrednosti ALT od žena.

Klinički značaj:
Specifičan je jetreni enzim i određuje se zajedno sa AST u dijagnozi oboljenja jetre.

Povišene vrednosti:
Izrazito povećanje ALT se javlja kod nekroze parenhima jetre, šoka, ekstenzivne traume skeletnih mišića, miozitisa, miokarditisa, dok je povećanje aktivnosti umerenije kod ciroze, tumora jetre, hroničnog alkoholizma. Najveći porast ALT je kod akutnog virusnog hepatitisa pri čemu je aktivnost ALT uvek veća od aktivnosti AST.

Snižene vrednosti:
nemaju klinički značaj

Opis
Kreatin kinaza (CK) je enzim koji učestvuje u reakciji fosforilacije kreatinai važan je za mišićnu kontrakciju. Najveću aktivnost ima u mišićima, mozgu i miokardu. CK je dimer koji se sastoji od dve subjedinice: M (muscule) i B (brain), pa tako postoje tri izoenzima CK-MB, CK-BB i CK-MM. U serumu zdravih osoba aktivnost CK potiče uglavnom od CK-MM (94-98%).

Klinički značaj:
Aktivnost CK povećava se tokom 6h od početka akutnog infarkta miokarda (AIM), maksimum dostiže 20h nakon AIM i vraća se na normalnu vrednost nakon 4 dana. Istovremeno se povećava i nivo CK-MB ali nešto ranije dostiže svoj maksimum. Sama povećana aktivnost CK-MB ne ukazuje uvek na AIM. CK i CK-MB treba određivati uvek iz istog uzorka seruma!

Povišene vrednosti:
kod svih tipova mišićne distrofije, polimiozitisa, rabdomiolize (i do 200 puta povišena vrednost),kod Duchenne mišićne distrofije(20-200 puta povišena vrednost), hipotireoidizam, usled dejstva nekih lekova… Kod mišićnih bolesti neurogenog tipa (multipla skleroza, miastenia gravis…) aktivnost CK je normalna.

Opis

Izoenzim CK MB je vrlo osetljiv i specifičan marker oštećenja srčanog mišića.Normalno čini 6% opšte aktivnosti kreatinkinaze.
Početno uvećanje posle akutnog napada je 4-8 h,maksimum dostiže za 12-24 sati a normalizacija je posle 36 h.Vrednost se povećava 10 do 20 puta.
Dijagnostička osetljivost markera CK MB posle 14h iznosi 98%.
Aktivnost ovog izoenzima uglavnom zavisi od širenja ishemije i lokalizacije samog nekrotičnogžarišta.Nagli porast aktivnosti CK MB posle fibrinolitičke terapije je posledica reperfuzije koronarne arterije.Ako se aktivnost poveća na 50% smatra se da je uspostavljena rekanalizacija.

 

Opis

Troponin T i troponin I funkcionišu udruženo kao esencijalne komponente kontraktilnog aparata srčanog mišića.
Koje su indikacije za određivanje troponina?
Troponin T ili troponin I se određuje u sledećim slučajevima:

  • Akutni koronarni sindrom
  • Subakutni infarkt miokarda jer je troponin idealni kasni marker
  • Dijagnostika mikroinfarkta
  • Neinvazivno određivanje veličine infarkta
  • Nemi infarkt miokada pre hirurške intervencije

Početno uvećanje je 4-10 sati od početka akutnog napada,maksimum dostiže posle 2-og dana a normalizacija je posle 7-10 dana.Povećanje je 3-10 puta.

Opis

Mioglobin je značajan protein za snabdevanje skeletne muskulature kiseonikom,nalazi se u svim mišićnim ćelijama u citoplazmi.S obzirom na malu molekulsku masu on se lako i brzo oslobađa iz oštećenih ćelija srčanog mišića i skeletnih mišića,te predstavlja rani marker njihovog oštećenja.
Početno povećanje je 2-3 časa od početka akutnog napada,maksimum je između 6-12 sati a normalizacija posle 2-3 dana.Povećanje je 4-10 puta.
Koji je klinički značaj određivanja mioglobina?

  • Stepen povišenja  mioglobina zavisi od veličine oštećenja miokarda
  • Pri nastanku komplikacije porast mioglobina se održava više od 3 dana
  • Ponovni porast mioglobina predstavlja stvaranje novih zona nekroze ili proširenja nekrotičnog žarišta

Opis

Kod slabijeg rada srca dolazi do povećanja zapremine telesnih tečnosti.Tada se u srcu,zbog proširenja zidova ventrikula i pojačanog priitiska na nju stvara i izlučuje specifična belančevina –pro-BNP-sa zadatkom da pojača izlučivanje tečnosti kroz bubrege,smanji pritisak u srcu,plućima,olakša disanje i smanji otok nogu.

Pro-BNP (natriuretskipeptid B-tip) je parametar koji ,uz kliničku kardiološku obradu,omogućuje dijagnostifikovanje kongestivne srčane insuficijencije,procenu težine oštećenja,stratifikaciju rizika od mogućnosti smrtnog ishoda ili komplikacija kongestivne srčane insuficijencije.