O nama

Kvalitetna i efikasna usluga, tačni rezultati laboratorijskih analiza >>>

Laboratorija Zdravlje osnovana je 2009. godine u Šapcu sa ciljem da pruži kvalitetnu i efikasnu uslugu i tačne rezultate laboratorijskih analiza.

Sa vizijom da budemo pristupačniji i dostupni korisnicima naših usluga proširili smo se na još nekoliko lokacija pa smo danas prisutni na teritoriji Beograda, Rume, Sremske Mitrovice, Šida, Vladimiraca, Bogatića i Bijeljine.

Savremena oprema, visokostručan kadar

Laboratorija Zdravlje opremljena je savremenom i modernom opremom renomiranih svetskih proizvođača Roche, Mindray, Mini Vidas… na kojima se obavljaju biohemijske, imunohemijske i hematološke analize.
U cilju potpune automatizacije procesa rada i dobijanja rezultata u što kraćem vremenskom roku i veliki broj seroloških i nekih specifičnih analiza rade se na automatizovanim ELISA analizatorima Chorus i Naissa.

Naš tim čini visokostručan i iskusan kadar- doktori spec.mikrobiologije sa parazitologijom, doktor transfuziolog, magistri farmacije-medicinski biohemičari, specijalisti medicinske biohemije, laboranti sa visokom i srednjom stručnom spremom i medicinske sestre.

Laboratorija Zdravlje ima integrisani informacioni sistem kojim su povezani svi procesi rada od prijema pacijenata do izdavanja rezultata što doprinosi brzini, tačnosti i efikasnosti u radu a mogućnost greške je svedena na minimum.

Savremena laboratorijska oprema, stručan kadar, kontrola kvaliteta, stalni razvoj i kontinuirana edukacija svih zaposlenih garantuju kvalitet i tačnost dobijenih rezultata.

Nudimo široku paletu hematoloških, biohemijskih, imunoloških, mikrobiloških, patohistoloških, alergoloških analiza i mnoge druge analize u skladu sa svetskim standardima savremene laboratorijske dijagnostike.

Brzo. Tačno. Pouzdano

Savremena laboratorijska oprema, stručan kadar, kontrola kvaliteta, stalni razvoj i kontinuirana edukacija svih zaposlenih garantuju kvalitet i tačnost dobijenih rezultata.