Anemija

Kompletna krvna slika je osnovna laboratorijska analiza krvi koja se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja različitih poremećaja poput anemija, infekcija, virusnih oboljenja, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Ovom analizom krvi dobija se uvid u broj i kvalitet ćelija krvne loze : eritrocita, trombocita i leukocita.

Opis
Total Iron Binding Capacity- Ukupni kapacitet vezivanja gvožđa, odnosno maksimalna količina gvožđa koji transferin može da veže. U organizmu se između mesta apsorpcije, deponovanja i korišćenja, gvožđe transportuje pomoću transferina. U zavisnosti od toga koliko je gvožđa vezano za transferin u plazmi, govorimo o zasićenosti transferina. Normalno je da je samo 1/3 zasićena gvožđem, dok su 2/3 slobodne za vezivanje dodatnih količina gvožđa.

Povišene vrednosti:

 • Anemija usled nedostatka gvožđa.

 • Trudnoća.

 • Oralni kontraceptivi.

 • Virusni hepatitis.   

Snižene vrednosti:

 • Hemohromatoza

 • Hronične bolesti.

 • Malnutricija.

 • Inflamacija.

 • Bolesti jetre.

 • Nefrotski sindrom.

Opis

UnsaturatedIronBindingCapacity-UIBC ili nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa je ona količina gvožđa koja može da se veže za transferin. Normalno je jedna trećina transferina zasićena gvožđem a UIBC je rezervni kapacitet za vezivanje gvožđa.

Povišene vrednosti:
Deficijencija gvožđa

Snižene vrednosti:
Hemohromatoza, trovanje gvožđem, malnutricija, hronične bolesti, anemija (hemolitička, sideroblastna), inflamacija, bolesti jetre

Opis
Određivanje feritina se koristi kao rutinski test koji pokazuje rezerve gvožđa u organizmu, jer se feritin u ćelijama stvara kao odgovor na povećanje sadržaja gvožđa, sprečavajući na taj način bilo koju toksičnu reakciju u ćeliji. Nalazi se u svim tkivima, ali ga najviše ima u koštanoj srži, jetri i slezini.

Povišene vrednosti:

 • Oboljenja jetre.

 • Maligna oboljenja.

 • Nekroza ćelija.

 • Inflamacije.

Snižene vrednosti:

 • Anemija (usled nedostatka gvožđa).

 • Akutno ili hronično krvarenje.

 • Trudnoća.

 • Smanjena apsorpcija gvožđa.

 

Opis
Transferin je transportni protein za prenos gvožđa od mesta apsorpcije i mesta razgradnje do mesta eritropoeze (koštana srž). Normalno je da je samo 1/3 zasićena gvožđem, dok su 2/3 slobodne za vezivanje dodatnih količina gvožđa. Ovaj protein se sintetiše u jetri, manjim delom retikuloendotelnom sistemu i endokrinim žlezdama (testiti, ovariji). Određivanje koncentracije transferina bitno je za diferencijalnu dijagnozu anemija.

Povišene vrednosti:

 • Deficijencija gvožđa.

 • Trudnoća.

 • Upotreba oralnih kontraceptiva.

Snižene vrednosti:

 • Hemohromatoza.

 • Hronične bolesti.

 • Malnutricija.

 • Inflamacija.

 • Bolesti jetre.

 • Nefrotski sindrom.

Opis

Haptoglobin je glikoprotein sastavljen od dva para α i β lanaca koji se sintetiše u jetri.Usledhemolize in vivo oslobađa se hemoglobin iz eritrocita,stvara kompleks sa haptoglobinom koji serumu daje karakterističan ksantohromniizgled.Određivanjehaptoglobina ima najveći klinički značaj u diferencijalnoj dijagnozi hemolizne anemije.

Povišene vrednosti:
U trudnoći,hronične infekcije,malignitet,reakcije akutne faze,terapija kortikosteroidima,bilijarna opstrukcija

Snižene vrednosti:
Kod hepatocelularnih bolesti (zbog smanjene sinteze) Hemolitička anemija (intravaskularnahemoliza) Megaloblastnaanemija (zbog krvarenja u tkivima)

Opis
Vitamin B12 ili Cijanokobalamin je vitamin rastvorljiv u vodi, neophodan u hematopoezi za proces sazrevanja eritrocita i funkcionisanje nervnog sistema. Vitamin B12 pripada grupi hemijskih jedinjenja kobalamina koji sadrze kobalt u središtu tetrapirolovog prstena.Vitamin B12 prevashodno sintetišu mikroorganizmi, nema ga u biljkama, a glavni izvor ovog vitamina su namirnice životinjskog porekla. Sigurni izvori vitamina B12 su meso, mlečni proizvodi i jaja.

Klinički značaj:
Metabolički put počinje unosom vitamina B12 vezanog za proteine iz namirnica životinjskog porekla u gastrointestinalni trakt. Izlučeni pepsin i hlorovodonična kiselina razlazu proteine i oslobadjaju kobalamin.Oslobodjeni vitamin B12 se vezuje za unutrašnji faktor i tako vezan u kompleksu transportuje do distalnog ileuma a u krvotok ulazi resorpcijom iz creva. Ova analiza zahteva uzorkovanje krvi natašte.

Povišene vrednosti:
Mijeloproliferativne bolesti
Jetrene i bubrezne bolesti
Maligne bolesti

Snižene vrednosti:
Perniciozna anemija (deficijencija unutrašnjeg faktora, hronični atrofični gastritis, resekcija želuca ili zbog prisustva antitela na unutrašnji faktor).
Poremećaj u asorpciji (kod intestinalnih oboljenja).
Vegetarijanska ishrana (nakon 10-20 godina).
Neurološke bolesti

Opis

Antitela na parijetalne ćelije epitela sluzokože želuca su prisutna kod  90% bolesnika sa pernicioznom anemijom i 10% zdravih osoba,ali se mogu detektovati i kod autoimunih bolesti.
Ako su antitela pozitivna, a postoji klinička slika perniciozne anemije,nije potrebno dalje ispitivanje i postavlja se dijagnoza perniciozne anemije.

Opis
Eritropoetin je hormon koji reguliše brzinu stvaranja eritrocita, odnosno održava konstantnu masu eritrocita u cirkulaciji. Ovaj hormon se primarno stvara u bubrezima i utiče na sve faze eritropoeze, a sintetiše se kao odgovor na hipoksiju (smanjen pritisak kiseonika u krvi).

Povišene vrednosti:

 • Sekundarna policitemija (plućne bolesti praćene hipoksijom, tumori bubrega, jetre, pluća i mozga).
 • Usled veće nadmorske visine.

Snižene vrednosti:

 • Primarna policitemija.
 • Hronična bubrežna bolest.
 • Anemija nepoznatog porekla (hemoterapija, HIV, hematološke bolesti).

Opis
Retikulociti su mlade ćelije eritrocitne loze na prelazu između eritroblasta i zrelog eritrocita. Sazrevanje retikulocita traje 2-3 dana u kostnoj srži i 1 dan u cirkulaciji. U reaktivnim stanjima (krvarenje, hemoliza) dolazi do preranog otpuštanja retikulocita u cirkulaciju, to su tzv stresni retikulociti i oni sazrevaju 3 dana u perifernoj krvi. Broj retikulocita se izražava na 1000 eritrocita (‰) ili kao apsolutni broj.

Klinički značaj:
Retikulociti se koriste za procenu funkcije kostne srži, naročito u normocitnoj anemiji.

Referentne vrednosti:
0,005-0,015 (5-15 ‰) ili 21,0-94,5 ×109 /L

Povišene vrednosti:
Retikulocitoza je pouzdan parametar regenerativne eritropoeze, javlja se kod akutne hemoragije, hemolizne anemije, hipersplenizma, terapije gvožđem, transplantacije kostne srži

Snižene vrednosti:
Retikulocitopenija je znak neefektivne eritropoeze kod anemije usled nedostatka gvožđa, bakra, vitamina B6, vitamina B12, folata, bubrežnih oboljenja, hronične inflamacije…