Reumatoidni artritis

Opis
C reaktivni protein je protein krvi koji se sintetiše u jetri pod dejstvom citokina. CRP je izolovan kao protein koji se vezuje za C-polisaharid na ćelijskoj membrani pneumokoka pa je tako i dobio ime.

Klinički značaj:
On je reaktant akutne faze i njegove vrednosti se povećavaju nekoliko sati od početka inflamacije (6-12h). Smatra se pouzdanim markerom za rano otkrivanje bakterijskih infekcija, sepse, pneumokokne pneumonije…Kod virusnih infekcija niže su vrednosti CRP. Takođe je dobar za praćenje antibiotske terapije, jer vrednost CRP brže pada nego sedimentacija ukoliko je terpija uspešna. CRP je nespecifičan ali visoko osetljiv marker zapaljenja.

Povišene vrednosti:
akutna zapaljenja ili infekcije, hronične upale, reumatske bolesti, tromboza, tuberkuloza…

Opis

Reumatoidni artritis je hronična zapaljenska bolest nepoznate etiologije.Terminom Reuma faktor označena su antitela iz grupe IgM .Povišene vrednosti RF kod osoba sa simptomima reumatoidnog artritisa se koristi za potvrdu dijagnoze.Visoke vrednosti RF su češće kod bolesnika s brzo napredujućim propadanjem zglobova kao i kod bolesnika s ekstraartikularnim pojavama kao što su subkutani reumatski čvorovi.
Nedostatak ovog parametra je to što je pozitivan nalaz prisutan i kod drugih autoimunih reumatskih i nereumatskih bolesti:SLE,Sjӧrgen sindrom,subakutni bakterijski endokarditis kao i druge bakterijske infekcije,infektivni hepatitis,hronične bolesti jetre,hronične aktivne bolesti pluća,parazitne i virusne infekcije.Može biti pozitivan i kod zdravih (starih) ljudi.

Opis
Reumatoidne faktore su prvobitno opisali dr Eric Waaler i dr H.M. Rose 1940. godine, po kojima je ovaj test dobio svoje ime. Waaler-Rose test je lateks test za otkrivanje reumatoidnih antitela, koji se mogu detektovati kod 80% bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Reumatoidni faktori su auto-antitela koji pripadaju klasi IgM imunoglobulina, a usmerena na Fc fragmente IgG imunoglobulina. Određivanje RF važno je za dijagnozu reumatoidnog artritisa. Međutim, reumatoidna antitela mogu biti prisutna i kod pacijenata koji boluju od drugih bolesti. Nije specifičan parametar.

Povišene vrednosti:
Povišene vrednosti javljaju se kod reumatoidnog artritisa.

Opis
Antitela na ciklične citrulinske peptide su autoantitela koja su prisutna kod većine osoba sa reumatoidnim artritisom. At su specifičnija za reumatoidni artritis od drugih testova kao što su reumatoidni faktor i CRP i mogu biti pozitivna godinama pre nego što se razviju simptomi bolesti. Reumatoidni artritis se dijagnostikuje na osnovu kliničkih manifestacija i laboratorijskih nalaza.

Klinički značaj:
u dijagnozi reumatoidnog artritisa, naročito je koristan za razlikovanje erozivnog od neerozivnog oblika. Specifičnost testa je 95-98%.

Povišene vrednosti:
pozitivan rezultat ukazuje na veliku verovatnoću pojave reumatoidnog artritisa

Snižene vrednosti:
negativan rezultat ukazuje na malu verovatnoću pojave reumatoidnog artritisa.

Napomena:
Rezultat može biti pozitivan i kod nekih pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom ili drugim autoimunim bolestima.